تقابل فضایی روسیه و چین با آمریکا

سند امنیت ملی آمریکا مبتنی بر مهار روسیه و رقابت با چین مدون شده است.

منابع مرتبط
عکس نوشت ها
چندرسانه ای
دریافت پست

پاسخ شبهه سند امنیت ملی آمریکا مبتنی بر مهار روسیه و رقابت با چین مدون شده است.

از رقابت فضایی قدرتهای بزرگ اطلاعی دارین؟

بریم ببینیم

پس از استقرار مجدد فرماندهی فضایی آمریکا و استقرار نیروی فضایی این کشور در سال 2019 اندیشکده رند طی پژوهشی به واکنش روسیه و چین پرداخته است.

حال نتایجش چی بوده؟

به طور کلی چین و روسیه تلاش می کنن اقدامات فضایی آمریکا رو به عنوان تهدید و در عین حال اقدامات مشابه خود را غیر تهدید کننده معرفی کنن.

تصور تهدید و تهاجم از سوی چین و روسیه تا حدی شامل بازدارنده‌های هسته‌ای، نگرانی‌های مربوط به قابلیت‌های ضدفضایی آمریکا و توانایی ماهواره‌ها برای پرواز مخفیانه نزدیک به اجرام فضایی است.

مقامات چین و روسیه هر دو ادعا کردن که آمریکا راه را برای نظامی کردن فضا با خروج از توافق ABM (پیمان موشک‌های ضد بالستیک) در دوره ترامپ باز کرده و آنها را راهی جز تدابیر متقابل ندارن.

به نظر می رسه واشنگتن، پکن و مسکو در چرخه اقدام واکنشی گرفتار شدن و واکنشها به یکدیگر براساس سوگیری قبلی و دشمنی هایی که ریشه در چند دهه گذشته داره و باعث تداوم دشمنی خواهد شد.

سایر کسانی که به این مساله پاسخ داده اند