پرونده شانگهای

مرور شبهه عضویت ایران در این سازمان آغازگر حکایتی جدید در این سازمان هست این پروند به بررسی نقش و جایگاه ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای پرداخته است

منابع مرتبط با شبهه/شایعه
عکس نوشت ها
چندرسانه ای
دریافت پست

پاسخ شبهه عضویت ایران در این سازمان آغازگر حکایتی جدید در این سازمان هست این پروند به بررسی نقش و جایگاه ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای پرداخته است

اگرچه این روزها فشار حداکثری غرب علیه کشورمان وارد فضاسازی‌های جدیدی شده و بعد از تابستان گرم و زمستان سرد ترامپ تعامل ایران با غرب هم به‌روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود. عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای دروازه‌ای به روی بازار ایران بازکرده است که نشان از چرخش راهبردی ایران از غرب به شرق دارد سازمان همکاری شانگهای با پتانسیل بالای اقتصادی و جمعیتی خود می‌تواند در مسـائل و رویـدادهای منطقه‌ای و جهانی که در پیش روی ایران وجود دارد نقش بسزایی ایفا کند. و آغازگر فصل جدیدی در اقتصادی ایران باشد این پرونده به بررسی ابعاد اقتصادی و سیاسی این عضویت پرداخته است

سایر کسانی که به این شبهه پاسخ داده اند

شبهات این پرونده