بانک خانوادگی

دسترسی به منابع مالی آسان و ارزان، دغدغه‌ای است که سالیان متمادی ذهن بسیاری از افراد را به خود مشغول ساخته و یکی از ایده‌هایی که با هدف چابک‌سازی فرآیند توزیع منابع مالی به عامه مردم خصوصا در یک بازه زمانی چندین ساله رونق گرفت، مساله صندوق‌ها و موسسات اعتباری بودند.

منابع مرتبط
عکس نوشت ها
چندرسانه ای
دریافت پست

پاسخ شبهه دسترسی به منابع مالی آسان و ارزان، دغدغه‌ای است که سالیان متمادی ذهن بسیاری از افراد را به خود مشغول ساخته و یکی از ایده‌هایی که با هدف چابک‌سازی فرآیند توزیع منابع مالی به عامه مردم خصوصا در یک بازه زمانی چندین ساله رونق گرفت، مساله صندوق‌ها و موسسات اعتباری بودند.

دسترسی به منابع مالی آسان و ارزان، دغدغه‌ای است که سالیان متمادی ذهن بسیاری از افراد را به خود مشغول ساخته و یکی از ایده‌هایی که با هدف چابک‌سازی فرآیند توزیع منابع مالی به عامه مردم خصوصا در یک بازه زمانی چندین ساله رونق گرفت، مساله صندوق‌ها و موسسات اعتباری بودند.

ظهور این صندوق‌ها که در ابتدا به‌دلیل تعدد فراوان نهادهای اعطاکننده مجوز سبب چالش‌هایی نظیر بازی پانزی و... شده بود موجب بروز بحران‌های اقتصادی و امنیتی می شد و دولت و بانک مرکزی را مجبور ساخت تا ضرر سپرده‌گذاران این موسسات را از جیب تمام ملت پرداخت کند.

یکی از این صندوق ها موسسه مالی و اعتباری عسکریه بود که بعدها به موسسه مالی ملل تغییر نام داد که بررسی اطلاعات مالی این موسسه از دریچه اسناد مالی و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی از تسهیلات کلان پرداختی شبکه بانکی حاوی نکات مهمی است.

بررسی دقیق‌تر اطلاعات منتشره از عملکرد این موسسه نشان می‌دهد این موسسه اعتباری طی 104 فقره تسهیلات به 16 مجموعه مرتبط به خود، 22 هزار و 632 میلیارد تومان پرداختی داشته و بیش از 60 درصد تسهیلات اعطایی این موسسه اعتباری به اشخاص مرتبط با خود بوده است.

سایر کسانی که به این مساله پاسخ داده اند