هفته دفاع مقدس

مرور شبهه ایران چگونه توانست در هشت سال دفاع مقدس با دست های خالی در برابر دنیا بایستد

منابع مرتبط با شبهه/شایعه
عکس نوشت ها
چندرسانه ای
دریافت پست

پاسخ شبهه ایران چگونه توانست در هشت سال دفاع مقدس با دست های خالی در برابر دنیا بایستد

اگرچه پیروزی ایران در دفاع مقدس و دستاوردهای آن واضح و روشن است؛ اما برخی در داخل و خارج تلاش دارند با اهداف متفاوتی این پیروزی‌ها را به حاشیه ببرند و یا دفاع مقدس را تحریف کنند و دست به دروغ‌پردازی بزنند این پرونده به بررسی شبهات و ابهامات تاریخ دفاع مقدس میپردازد و به آن ها پاسخ می دهد

سایر کسانی که به این شبهه پاسخ داده اند

شبهات این پرونده