ابعاد بین المللی اعتراضات

دکتر دهقانی فیروزآبادی، معتقد است دشمنان در تلاش هستند یک اجماع سازی بین المللی علیه ایران شکل بگیرد، که برای ما مضر است.

منابع مرتبط
عکس نوشت ها
چندرسانه ای
دریافت پست

پاسخ شبهه دکتر دهقانی فیروزآبادی، معتقد است دشمنان در تلاش هستند یک اجماع سازی بین المللی علیه ایران شکل بگیرد، که برای ما مضر است.

دکتر دهقانی فیروزآبادی، معتقد است دشمنان در تلاش هستند یک اجماع سازی بین المللی علیه ایران شکل بگیرد، که برای ما مضر است.Picture7 (1)

پیامد دوم این حوادث، تخریب و تضعیف وحدت ملی ایران است. تعداد کنشگران معترض و اغتشاشگر، حتی اگر هم خیلی قابل ملاحظه نباشد، ولی بخشی از جمعیت یا جامعه را دچار گسست می کند.

Picture2 (1)

این روند هرچه این وضع بیشتر پیش رود، وحدت ملی نیز بیشتر تضعیف می شود. از این رو، همه نوع تخریبی از وحدت ملی در حال حاضر در دستور کار است.

در نهایت نیز هدف آنها تجزیه ایران است که به نظرم فرضیه ای کاملا واقع بینانه است. برخی کشورها در حال تلاش هستند تا کشور ما  را تضعیف کنند و یکی از بهترین راه ها نیز به نظر آنها تجزیه است‌.

Picture7 (2)

نتیجه ایران هراسی، منفعل شدن سیاست خارجی ما خواهد بود و فعال شدن ائتلاف های منطقه ای و فرامنطقه‌ای علیه ایران و پیوند خوردنشان با یکدیگر، برای ما تهدید به شمار می رود.

Picture7 (3)

اگر این تحولات را طراحی غرب بدانیم؛ منجر به تقویت مثلث ایران، چین و روسیه گردیده اما باید مراقب باشیم تا روابط مان با این کشورها از روی اضطرار تلقی نشود.

Picture7 (4)

ایشان معتقدند نباید کم کاری خود را ناشی از پرکاری دشمن دانست و به اقدامات پیشگیرانه مانند تشکیل شورای ایرانیان خارج از کشور روی آورد.

سایر کسانی که به این مساله پاسخ داده اند