چرا می‌گوییم پیروزی ما در جنگ معجزه بود؟

کشور هایی که در دوران جنگ تحمیلی حامی صدام بودند

منابع مرتبط
عکس نوشت ها
چندرسانه ای
دریافت پست

پاسخ شبهه کشور هایی که در دوران جنگ تحمیلی حامی صدام بودند

برشی از سخنرانی حجت الاسلام راجی مدیر اندیشکده راهبردی سعداء و نویسنده کتاب صعود چهل ساله

سایر کسانی که به این مساله پاسخ داده اند