چطور دیگران عاشقمان شوند

چطور دیگران عاشقمان شوند

منابع مرتبط
عکس نوشت ها
چندرسانه ای
دریافت پست

پاسخ شبهه چطور دیگران عاشقمان شوند

  1. این‌که چطور دیگران عاشقمان شوند، به‌سرعت پولدار شویم، موفق شویم، شهرت کسب کنیم، اعتمادبه‌نفسمان را افزایش دهیم و جذاب باشیم، را فراوان در شبکه های اجتماعی دیده ایم.
  2. روانشناسی زرد عنوانی ژورنالیستیست که برای روانشناسی غیرتخصصی و به ویژه برای کتاب های روانشناسی شنیده ایم، کتاب هایی که رویای موفقیت را در زمان کم، به میلیون ها متقاضی می فروشند.
  3. حالا شبکه اجتماعی محلی برای نشر محتواهای زرد روانشناسی شده است تا مدعیانی که نه روانشناسی بلکه در  شبه‌علمی خودساخته، تخصص دارند و  به لطف فضای مجازی سری در سرها پیدا کنند.
  4.  روانشناسی زرد تلاش می‌کند دستورالعمل‌هایش را از موضوعات جذاب انتخاب کند و سپس طبق ادعایش دستورالعملی برای رسیدن فوری به آنچه مخاطب دوست دارد و می‌خواهد به آن برسد تجویز می‌کند.
  5. صفحات اینستاگرامی روانشناسان زرد، پر از جملاتی بدون پایه علمی، عمدتا بی‌معنی و گاه مبتنی بر اموری بدیهیست امان چنان پر و رنگ لعاب بیان می شود که گویی مطلبی ظریف و مهم را بیان کرده است.
  6. آنسوی ماجرا، با شیوع کرونا و افزایش مسائل روحی و روانی و نیاز جامعه به خدمات درمانی و مشاوره در اینستاگرام کارشناس و روانشناس و مشاور مثل قارچ روییده اند
  7. روانشناسان زرد که این روز‌ها کار و بارشان بسیار رونق پیدا کرده است از ابزار اغراق، زبان‌بازی و بازی با کلمات استفاده می‌کنند تا به مخاطب القا می‌کنند که همه‌چیز به‌سرعت بهبود می‌یابد.
  8. افزایش آگاهی جامعه تنها راه مبارزه با روانشناسان زردی است که این روز‌ها در فضای مجازی می‌تازند و از درد مردم درمانی برای طمع و شهوت دیده شدن خود می‌سازند.

سایر کسانی که به این مساله پاسخ داده اند