چرا مرگ بر آمریکا

روز شمار جنایت های آمریکا علیه ملت ایران

منابع مرتبط
عکس نوشت ها
چندرسانه ای
دریافت پست

پاسخ شبهه روز شمار جنایت های آمریکا علیه ملت ایران

روز شمار جنایت های آمریکا علیه ملت ایران
اولین حکومت و دولتی که با حرکت انقلابی مردم ایران در سال ۵۷ مخالفتش را آغاز کرد، آمریکا بود. دولت های دیگری هم بودند که از وضعیت پیش آمده در ایران راضی نبودند اما عکس العمل آن چنانی نشان ندادند و این مجلس سنای آمریکا بود که با صدور یک مصوبه و قطعنامه شدیدالحن علیه جمهوری اسلامی ایران در اولین ماه های پیروزی انقلاب، دشمنی را به طور عملی شروع کرد، در حالی که هنوز سفارت آمریکا در ایران باز بود؟ اگرچه ارائه جزئیات طومار بلند توطئه ها و شرارت های آمریکا علیه کشورمان، مثنوی هفتاد من خواهد شد اما تاریخ معاصر کشور ما سندی گویا بر توطئه ها، اقدامات خصمانه و دخالت های آمریکا است که در اینجا به نمونه هایی از آن در ایام قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره می کنیم.
قبل از انقلاب
کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲
کودتای ۲۸ مرداد را باید سرآغاز تسلط آمریکا بر ایران و دخالت در امور کشورمان به حساب آورد. بنابر اعتراف آمریکایی ها که در استاد منتشر شده توسط سازمان سیا و وزارت خارجه آمریکا در سال ۱۳۷۹ منعکس شده است، نمایندگان دستگاه امنیتی انگلیس، موضوع براندازی دولت مصدق و جایگزین کردن یک حکومت کاملا وابسته را به نمایندگان سیا پیشنهاد کردند که با پاسخ مثبت آمریکایی ها در فروردین ۱۳۳۲ مواجه شدند.
طرح این کودتا در ۲۱ تیرماه توسط رئیس سازمان سيا، وزیر خارجه آمریکا و رئیس جمهور آمریکا (آیزنهاور) به امضای نهایی رسید و با اختصاص بودجه ای هنگفت، در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ کودتا انجام پذیرفت که در نتیجه آن دکتر مصدق از نخست وزیری برکنار و حکومت مردمی وی سقوط کرد. شاه، که از بیم اعتراضات و شورشهای مردمی، از قبل به ایتالیا گریخته بود، پس از کودتا مجددا به ایران بازگشت و به این صورت، سلطه همه جانبه آمریکا بر این کشور آغاز شد.
دخالت در امور کشور و تحکیم پایه های حکومت استبدادی شاه
نفوذ آمریکا در دستگاه حاکمیت ایران آنقدر زیاد شد، تا جایی که کارتر، ایران را جزیره ثبات خواند. و علاقه خود را نسبت به رژیم شاه اینگونه توصیف نمود: «هیچ کشور دیگری در جهان برای برنامه ریزی مشترک، از ایران به آمریکا و ما نزدیک نیست. هیچ کشور دیگری برای بررسی مشکلات منطقه ای، که مورد علاقه هر دو طرف ما نیز هست، ارتباط نزدیک تری از ایران با ما ندارد و هیچ رهبر دیگری نزد من احترامی عمیق تر و رابطه ای دوستانه تر از شاه ندارد. آمریکا تا آخرین روزهای حیات سیاسی شاه، دست از حمایت وی برنداشت و در برابر همه جنایات ها از او حمایت می کرد.
تشکیل ساواک در ایران
تاسیس ساواک در ایران تحت نظارت آمریکا انجام گرفت که نه تنها سازمان سیا یعنی آژانس جاسوسی خارجی آمریکا در آن شرکت داشت، بلکه سازمان اف.بی.آی که آژانس داخلی آمریکاست نیز در این راه کمک های فراوانی کرد. آموزش نیروهای ساواک توسط افسران سازمان سیا هم در داخل کشور و هم در آمریکا صورت می گرفت. آمریکا توانست با تأسیس ساواک در ایران، کانونی قوی از سازمان جاسوسی آمریکا را بدون هزینه خود تأسیس کند؛ تا از یک طرف حافظ رژیم سلطنتی باشد که این رژیم با اطمینان خاطر، منافع آمریکا در منطقه را تامین نماید و از طرف دیگر با توجه به موقعیت ایران، از این طریق بتواند رقیب اصلی خود، یعنی شوروی سابق را زیر نظر بگیرد.
کاپیتولاسیون و تحقیر ملت بزرگ ایران
آمریکا یک دهه بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ خود را فعال مایشاء می انگاشت و به همین دلیل درصدد برآمد برای مصونیت تمام عیار اتباع خود در ایران، کاپیتولاسیون را تحمیل کند. کاپیتولاسیون به مفهوم از بین رفتن صلاحیت رسیدگی دادگاه های ایران به جرایم اتباع آمریکایی در ایران بود که این درخواست آمریکا به صورت لایحه ای توسط حسنعلی منصور نخست وزیر وقت در مهرماه ۱۳۶۳ به مجلس ارائه شد و به تصویب رسیده
تبعید امام خمینی به ترکیه
به دلیل انتقاد از آمریکا حضرت امام به طی یک سخنرانی تاریخی در روز ۱۳ آبان ۱۳۹۳، به پیغام رژیم مبنی بر صحبت نکردن علیه آمریکا و کاپیتولاسیون بی اعتنایی کردند. سخنرانی تاریخی امام خمینی تا آنچنان برای آمریکایی ها و نوکرانشان در ایران گران تمام شد که به تبعید ایشان به ترکیه انجامید.
طراحی حکومت نظامی ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ و صحنه های فجیع و مصیبت بار
پس از راهپیمایی اعتراض آمیز مردم علیه شاه در سیزدهم شهریور ۱۳۵۷ مصادف با عید سعید فطر، زمینه ای برای اجتماع شانزده شهریور و آن روز نیز مقدمه ای برای حرکت عظیم و ایثارگرانه صبح روز جمعه، هفده شهریور در میدان ژاله فراهم آمد. پس از مشورت شاه با سفرای آمریکا و انگلیس، دستگاه های نظامی و امنیتی رژیم پهلوی پس از مشاهده اجتماع میلیونی مردم در روزهای ۱۳ و 16 شهریور، برای روز ۱۷ شهریور حکومت نظامی اعلام کردند. با تصمیم شاه صحنه هایی فجيع و مصیبت بار و در واقع یک کشتار دسته جمعی به وجود آمد که تفنگ های گازی اسرائیلی و کماندوهای ورزیده اعزامی از اسرائیل که برای شناسایی نشدن، لباس نظامی های ایران را بر تن کرده بودند، نشان واضحی از حمایت آمریکا انگلیس و اسرائیل از این کشتار بود.
طراحی و کشتار دانشجویان و دانش آموزان در ۱۳ آبان ۱۳۵۷
در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ و همزمان با روزهای اوج گیری انقلاب اسلامی، ده ها نفر از دانش آموزان که برای انجام تظاهرات در محوطه دانشگاه تهران تجمع کرده بودند، با طراحی آمریکا هدف تیراندازی ماموران حکومت شاه قرار گرفته و به شهادت رسیدند. روز ۱۳ آبان به همین دلیل «روز دانش آموز» نامیده می شود.

بعد از انقلاب
حمایت از گروه های به اصطلاح میانه رو و جاسوسی از ایران
پناه دادن و عدم استرداد شاه، حمایت از گروهک ها | برای براندازی و همچنین سابقه انجام کودتا پس از نهضت ملی شدن نفت، همگی این اتفاق نظر را به وجود آورده بود که هر چند دیکتاتور دست نشانده ساقط شده، اما کانون اصلی تداوم استبداد، همچنان مشغول شرارت علیه انقلاب است. هنگامی که در ۱۳ آبان ۵۷ لانه جاسوسی به تسخیر دانشجویان پیرو خط امام در آمد، حضرت امام اقدام آنها را انقلاب دوم و بزرگ تر از انقلاب اول ارزیابی کردند. انتشار تدریجی ده ها جلد اسناد | مداخله و خیانت و جنایت، به هنگام بودن این اقدام را تایید کرد.
وضع تحریم ها و فعالیت های گسترده تبلیغاتی و رسانه ای علیه ایران
پس از ماجرای تسخیر لانه جاسوسی در تهران توسط دانشجویان، آمریکایی ها برای حل این بحران فشارهای زیادی را بر علیه کشور ما ایجاد نمودند و همزمان با فعالیت های گسترده تبلیغاتی و رسانه ای علیه کشورمان، تحریم های اقتصادی علیه کشورمان توسط آمریکا و برخی کشورهای اروپایی به مرحله اجرا در آمد و دارایی های ایران در این کشور مسدود گردید. آمریکا همواره با اتهامات و ادعاهای واهی و بی اساس به کشورمان به دنبال تخریب چهره نظام است. اتهاماتی همچون «نقض حقوق بشر»، «حمایت از تروریسم و گروه های تروریستی»، |تلاش برای دستیابی به سلاح های کشتار جمعی» و... که هر از گاهی در قالب سناریوهای مختلف و با ابعاد گسترده رسانه ای اجرا می گردد. اتهاماتی که واقعیت آن در خود آمریکا و رفتار این کشور کاملا آشکار است و به بهانه آن، همه ساله تحریم هایی علیه کشورمان اعمال می شود. دامنه و گستره تحریم ها اکنون شامل مراودات بانکی و شرکت های تجاری و بازرگانی و حتی دارو نیز شده است تا به زعم باطل آن ها، از تحریم به عنوان ابزار شوک و فلج کردن ایران و ایرانیان استفاده شود
حمله نظامی به طبس
آمریکایی ها پس از مطالعات فراوان و با اتکا به عناصر ضد انقلاب و وابسته به رژیم منحوس شاه، در 5 اردیبهشت ۱۳۵۹ شبانه تعدادی از نیروهای آموزش دیده و ویژه خود را توسط پنج فروند هواپیمای پیشرفته آمریکایی در یکی از فرودگاه های متروکه در صحرای طبس پیاده کردند تا از آنجا بر اساس برنامه ریزی قبلی و یک زمانبندی دقیق، عملیات نظامی خود را برای آزادی اعضای سفارت آمریکا آغاز کنند اما با عنایت خداوند و الطاف خفیه الهی، گرفتار طوفان شده و با انهدام هواپیماها، این عملیات نظامی به شکست مفتضحانه ای برای آمریکا تبدیل شد.
کودتای نوژه
این کودتا که پس از گذشت ۷۵ روز از تهاجم آمریکا به طبس به وقوع پیوست، بزرگ ترین حرکت ائتلافی گروه های ضد انقلاب و آمریکا و قدرت های غربی جهت براندازی نظام جمهوری اسلامی به حساب می آید. دقت طراحی کودتا در حدی بود که سیا موفقیت آن را قطعی می دانست اما با عنایات خداوند، این توطئه بزرگ که میرفت تا ضربه جبران ناپذیری به نظام اسلامی بزند، قبل از انجام خنثی و در نطفه خفه گردید.
تشویق و تحریک عراق برای جنگ با ایران
آمریکایی ها پس از شکست سنگین در کودتای نوژه»، تحرکات شدیدی را برای ترغیب صدام به جنگ با ایران آغاز کردند. مجله فیگارو به نقل از طارق عزیز وزیر امور خارجه وقت عراق در این باره چنین گزارش داد: «جریان جنگ ایران و عراق در واقع از ژوئن گذشته (تیرماه ۱۳۵۹) زمانی آغاز شد که برژینسکی به اردن سفر کرد و در مرز دو کشور اردن و عراق با شخص صدام ملاقات کرد و قول داد که از صدام حسین کاملا حمایت نماید و این امر را تفهیم کرد که آمریکا با آرزوی عراق در مورد شط العرب و احتمالا برقراری یک جمهوری عربستان در این منطقه مخالفت نخواهد کرد و بالاخره کلیه اقدامات به کشاندن عراق به جنگ علیه ایران منجر شد و پیش بینی ها چنین بود که اگر بغداد پیروز بشود، ایران بی ثبات می شود و رژیم جمهوری اسلامی از میان می رود و یک دولت طرفدار غرب به جای آن به قدرت می رسد».
دخالت نظامی مستقیم در جنگ علیه ایران و حمله به سکوهای نفتی
در شرایطی که جمهوری اسلامی به موفقیت ها و برتری نسبی در جنگ دست یافت، آمریکا مداخله مستقیم نظامی را در دستور کار قرار داد که می توان به هدف قراردادن سکوهای نفتی ایران، حمله به کشتی «ایران اجر»، ناوچه «جوشن» و «سهند» اشاره نمود.
مجهز ساختن عراق به سلاح های شیمیایی و میکروبی علیه ایران
براساس گزارش های منتشر شده، در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، ۱۹۵۰۰ بمب شیمیایی،54 هزار گلوله شیمیایی و ۲۷ هزار موشک کوتاه برد شیمیایی (حدود ۱۰۰ هزار پرتابه) علیه ایرانیان به کار گرفته شد. در ۸ سال جنگ تحمیلی، بیش از ۲۲۰ هزار نفر به درجه رفیع شهادت و بیش از ۵۷۶ هزار نفر به مقام جانبازی و بیش از 3 هزار نفر نیز به مقام آزادگی نائل آمدند و میلیاردها دلار خسارت مالی به ایران وارد شد که کشور عراق و سایر نهادهای مسئول بین المللی نیز هنوز هیچ غرامتی نپرداخته اند. حدود ۷۵ هزار نفر از جانبازان ذکر شده ، جانبازان شیمیایی هستند و هم اکنون نیز شمار قابل توجهی از جانبازان شیمیایی با عوارض ناشی از گازهای شیمیایی دست و پنجه نرم می کنند.
سرنگون کردن هواپیمای مسافربری ایران بر فراز خلیج فارس
در روزهای پایان جنگ و در ۱۲ تیرماه ۱۳۶۷، ناو آمریکایی وینسنس حمله وحشیانه ای به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران داشت که در جریان این حمله غیر انسانی، تمامی ۲۹۰ نفر مسافر و خدمه هواپیما، که ۱۱۸ نفر از آنها را فقط زن و کودک تشکیل می دادند، به شهادت رسیدند. سران کاخ سفید نه تنها بابت این جنایت از ملت ایران عذرخواهی نکردند، بلکه در اقدامی بهت انگیز به فرمانده این ناو به خاطر ارتکاب این جنایت، مدال افتخار دادند.
حمایت ، سازماندهی و هدایت مخالفان نظام
یکی دیگر از اقدامات مداخله جویانه آمریکا علیه انقلاب اسلامی، حمایت، سازماندهی و هدایت مخالفان نظام برای مقابله با نظام اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز بوده است. این حمایت شامل حمایت مالی، تسلیحاتی، رسانه ای و تبلیغاتی و... می باشد. طراحی و حمایت آشکار از آشوبگران در غائله ۷۸، ۸۲، فتنه ۸۸ و اغتشاشات 96 بر هیچکس پوشیده نیست و مسئولین آمریکایی بارها در مصاحبه های خود به صورت صریح، حمایت های خود از اغتشاشگران و مخالفان نظام را تبیین کرده اند.
اختصاص بودجه های کلان برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی
از اقدامات خصمانه آمریکا علیه نظام جمهوری اسلامی، در نظر گرفتن بودجه های کلان برای مقابله و ضربه زدن به جمهوری اسلامی است. نگاهی به بودجه های مصوب سنای آمریکا در سالهای مختلف گویای آن است که همه ساله بودجه های کلانی در این خصوص تخصیص یافته است.

تهاجم فرهنگی و جنگ نرم
آمریکا پس از حذف شوروی از صحنه بین الملل و پس از قدرت گرفتن انقلاب اسلامی با دشمن دیگری که به مراتب قوی تر و خطرناک تر می نمود، مواجه شد زیرا انقلاب اسلامی الگوی مناسبی برای ملت های مسلمان شده بود و زمزمه های اسلام خواهی در گوشه و کنار بلاد اسلامی به گوش می رسید. از این رو بیش از صد بنیاد و موسسه در زمینه جنگ نرم بر علیه نظام جمهوری اسلامی فعال شدند. فعالیت کانال های مجازی و شبکه های فارسی زبان از جمله VOA ، BBC ، رادیو فردا، رادیو زمانه رادیو رژیم صهیونیستی، شبکه های ماهواره ای ضدانقلاب مانند منافقین، گروه های سلطنت طلب، پارس، رنگارنگ، فیسبوک، توییترو... هم بیانگر تلاش همه جانبه دنیای استکبار و به ویژه آمریکا و جنگ نرم این کشور به منظور براندازی نظام جمهوری اسلامی است.
ساخت فیلم های ضد ایرانی در هالیوود با حمایت آمریکا
تاکنون ده ها فیلم و سریال با میلیون ها دلار هزینه علیه ایران اسلامی ساخته و جالب آنکه اغلب به صورت رایگان در سطح جهانی توزیع شده است. اگرچه متولی اصلی برخی از این فیلم ها هالیوود نبوده اما حمایت ویژه آمریکا از آنان بر ناظران روشن بوده است. از جمله این فیلم ها می توان به پرسپولیس، فرار از تهران، مستند نسل جدید تهران، خانه ای از شن و مه، بدون دخترم هرگز، هواپیمای ۱۰۳، مستند ترس مقدس، فیلم ۳۰۰، سنگسار ثریا، اسکندر، کشتی گیر و... اشاره کرد.
اجرای پروژه ایران هراسی و تحریک کشورهای منطقه علیه ایران
ایران هراسی، یکی از راهبردهای تبلیغاتی و جنگ روانی در سیاست خارجی آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی، بر ضد جمهوری اسلامی ایران است. این راهبرد همواره توسط دولت های ایالات متحده | آمریکا - چه جمهوری خواه و چه دموکرات - به | صورت پیوسته، در سیاست خارجی و دیپلماسی عمومی این کشور در خصوص ایران پیگیری شده است.
معرفی ایران به عنوان طراح انفجار بوئینس آیرس در آرژانتین
در ژوئیه ۱۹۹۶ (۲۷ تیر سال ۱۳۷۳) ساختمان بزرگ مرکز همیاری یهودیان آرژانتین - اسرائیل منفجر و به طور کامل تخریب گردید. برعکس ادعاهای پرطمطراق اما توخالی محافل صهیونیستی و آمریکایی، اسناد و مدارک سازمان یافته از طرف منابع قضایی آرژانتین و لابی صهیونیسم برای مقصر جلوه دادن ایران به عنوان طراح این انفجار اما آنها تا به حال نتوانسته اند اتهامی را علیه ایران در قضیه انفجار مرکز یهودیان به اثبات برسانند. حتی پرونده ۶ هزار برگی قاضی گالیانو که برای دادگاه انگلیسی فرستاده شد از نظر دادگاه، محکومیت ایران و استرداد «هادی سلیمان پور) سفیر وقت ایران را توجیه نساخت اما در عوض پرداخت رشوه از سوی قاضی گالیانو ثابت شد و دستگاه قضایی آرژانتین او را برکنار کرد.
اهانت به ایران و معرفی آن به عنوان محور شرارت
اهانت دائمی به ملت، دولت و رئیس جمهور ایران همواره در دستورکار آمریکایی ها قرار داشته است. محور شرارت اصطلاحی ست که جورج دبليو بوش رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ۲۹ ژانویه ۲۰۰۲ در سخنرانی سالیانه خود در کنگره ایالات متحده آمریکا در اشاره به سه کشور ایران، کره شمالی و عراق به کار گرفت. مقامات آمریکایی همواره با اصطلاحات و عبارات مشابه بصورت علنی به مردم و مقامات ایران توهین کرده اند.

مسلط کردن طالبان بر افغانستان برای ایجاد مزاحمت در ایران
خانم بی نظیر بوتو صدراعظم سابق پاکستان در تشریح چگونگی ظهور طالبان می گوید: «هیچ کس نمی تواند فقط پاکستان را در این زمینه متهم سازد زیرا تشکیل این جنبش ثمره کار مشترکی است که پاکستان یک ضلع مثلث آن را تشکیل می دهد. تشکیل طالبان پروژه ای است که آمریکا آن را طرح ریزی و عربستان نیز پول و هزینه اش را تقبل نموده و پاکستان تنها مجری طرح می باشد. لذا | نباید تنها پاکستان را در این رابطه محکوم ساخت».. به زعم برخی از صاحبنظران، مسلط کردن طالبان برافغانستان برای مخدوش جلوه دادن چهره اسلام و ایجاد مزاحمت برای ایران از جمله اهداف آمریکا و عربستان از تشکیل طالبان است. رابطه کاخ سفید با القاعده و داعش هم با گذشت چندین سال از تاسیس آن ها، امروزه بر کسی پوشیده نیست تا جایی که مرکز پژوهشهای جهانی سازی کانادا می نویسد: «داعش نه تنها یک ابزار ساده تروریستی برای آمریکا جهت سرنگونی دولت سوریه نبود بلکه از آن برای اعمال فشار بر ایران استفاده می کرد».
طراحی عملیات ترور افراد شاخص نظام و حمایت از گروهک های تروریستی
ترور سران و افراد شاخص نظام همچون شهیدان مطهری، بهشتی، باهنر، رجایی، قرنی، مفتح، هاشمی نژاد، قدوسی، مدنی، دستغیب، لاجوردی، اشرفی اصفهانی، صیاد شیرازی، شهدای هسته ای و ... همگی در راستای ضربه زدن به نظام نوپای جمهوری اسلامی توسط آمریکا و غرب طراحی شدند. پس از تصرف سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، اسنادی از حمایت آمریکا از گروهک های تروریستی خصوصا گروهک فرقان فاش شد. حمایت از گروهک «منافقین»، گروهک پژاک»، گروهک جندالله» یا همان گروهک تروریستی «ریگی»، گروهک تروریستی «تندر بازوی ترور انجمن پادشاهی ایران»، گروهک های تروریستی کومله و گروهک های تروریستی «خلق عرب» فقط بخشی از پروژه های سازمان اطلاعاتی آمریکا برای استفاده از تروریست ها علیه ایران هستند.
کارشکنی های مختلف در اجرای صنعت هسته ای
با جنجال رسانه ای آمریکا و غرب در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۸۱ درباره فعالیت های هسته ای ایران، این موضوع وارد مرحله نوینی از حیات خود شد و با طرح این پرونده در آژانس بین المللی انرژی اتمی، مسئله هسته ای ایران جنبه بین المللی پیدا کرد و به تدریج پای برخی کشورها به مذاکرات مربوط به آن باز شد در نهایت این مذاکرات در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۶ با قرائت بیانیه جمع بندی مبنی بر دستیابی به نقشه راه توافق جامع (برجام) در وین پایان یافت و شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامه ۲۲۳۱، دستیابی به برجام را تایید نمود. بر طبق این توافق محدودیت هایی در بخش انرژی و تاسیسات هسته ای کشورمان اعمال گردید و در قبال این محدودیت ها و دسترسی های منظم، ایران نیز از ذیل تحریم های شورای امنیت، سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا باید خارج می شد ولی تمدید تحریم ها از آغازین روزهای اجرای توافق مثل تمدید قانون ایسا قانون تحریمی ثانویه که در سال ۱۹۹۵ علیه ایران تصویب شده بود که از سوی مجلسین کنگره و سنای آمریکا تصویب شد و توسط رییس جمهور وقت آمریکا امضاء شد، نشانه های انحراف از برجام را در همان ابتدای کار روشن ساخت در نهایت بعد از نقض های مکرر برجام توسط آمریکا و وضع تحریم های جدید علیه افراد و نهادهای مرتبط با ایران، رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانی در اردیبهشت ماه ۹۷ ضمن طرح ادعاهای بی اساس، خروج آمریکا از برجام را اعلام کرد

تروریستی خواندن سپاه رئیس
جمهور آمریکا در فروردین ۱۳۹۷ به صورت رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که نقش مهمی در شکست داعش در منطقه داشت و نزد مردم ایران و بسیاری از مردم منطقه دارای محبوبیت است را تروریستی اعلام کرد.

سایر کسانی که به این مساله پاسخ داده اند