چرا لعن و مرگ بر آمریکا از شعائر کشور است؟

طی سالهای پس از انقلاب و به ویژه پس از تحریم‌های آمریکا، یکی از سوالات مطرح شده چرایی شعار مرگ بر آمریکا توسط مردم است. در ادامه به چرایی این مساله پرداخته شده است.

منابع مرتبط
عکس نوشت ها
چندرسانه ای
دریافت پست

پاسخ شبهه طی سالهای پس از انقلاب و به ویژه پس از تحریم‌های آمریکا، یکی از سوالات مطرح شده چرایی شعار مرگ بر آمریکا توسط مردم است. در ادامه به چرایی این مساله پرداخته شده است.

  1. اولا شعار مرگ بر آمریکا ریشه در هویت ایرانی اسلامی پس از انقلاب اسلامی دارد. در واقع دخالتهای آمریکا در ایران منجر به ایجاد شعار «مرگ بر آمریکا» و استفاده از تمام ظرفیت‌های سخت و نرم علیه انقلاب جمهوری اسلامی ایران منجر به تداوم این شعار طی چند دهه اخیر بوده است. تصرف دارائی‌های ایران، کمک به ایجاد و تداوم جنگ عراق با ایران، شلیک به هواپیمای مسافربری، ایجاد فتنه، ترور نخبگان و تحریم‌های ظالمانه تنها بخشی از دلایل شکل‌گیری هویت ضد آمریکایی میان مردم است.
  2. ثانیا در علم روابط بین الملل دو دسته سیاست اعلامی و سیاست اعمالی وجود دارد که شعار مرگ بر آمریکا جزء سیاست اعلامی جمهوری اسلامی بوده و در عمل همواره راه مذاکره با آمریکا برای حل مشکلات طرفین باز بوده است. در سوی مقابل سیاست آمریکا از نوع اعمالی فشار حداکثری و ترور دانشمندان و مسئولان کشور بوده است. در واقع اگر جمهوری اسلامی ایران شعار مرگ بر آمریکا را در کلام بکار گرفته، آمریکا همین سیاست را در عمل علیه جمهوری اسلامی پیاده کرده و متهم اصلی می‌باشد.
  3. ثالثا مخاطب شعار مرگ بر آمریکا مسئولان این کشور بوده و مردم مخاطب نیستند. در واقع مخاطب اصلی مسئولان ظالم و استعمارگری هستند که همواره به اعمال ظلم و ستم کشورهای ضعیفتر مشغولند. به تعبیر مقام معظم رهبری(مد) مقصود مرگ بر آمریکا مرگ بر ترامپ، بولتن و پمپئو است. همچنین این شعار بیانگر مرگ بر سیاست های ضد بشری و خصلت استکباری آمریکاست. مرگ بر جنگ طلبی و منفعت طلبی آمریکا در قبال به خاک وخون کشیدن بی گناهان است. که سالها در مناطق مختلف جهان این سیاست را اجرا کرده و همچنان ادامه می دهد.
  4. رابعا پس از انقلاب اسلامی ایران و مقاومت در برابر اهداف آمریکا، کشومان توانست به عنوان یک الگو برای کشورهای تحت ظلم آمریکا در منطقه و جهان تبدیل شود؛ به نحوی که ایجاد بیداری اسلامی و سرنگونی دیکتاتورهای دست نشانده واعتراض به حضور آمریکا در کشورهای مختلف با الگو قرار دادن انقلاب اسلامی رخ داده است. از همین رو شعار مرگ بر آمریکا برای نشان دادن تداوم مسیر مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم ضرورت دارد.
  5. خامسا برخی تصور میکنند خواسته آمریکا برای کنار گذاشتن دشمنی خود، کنار رفتن شعار مرگ بر آمریکا توسط ایران است. حال آنکه علت دشمنی آمریکا کوتاه شدن دست آن از ایران و از بین رفتن منافع قبلی است. در واقع تحقق انقلاب اسلامی منجر به خاتمه منافع آمریکا در ایران و دشمنی بیشتر این کشور گردید.

سایر کسانی که به این مساله پاسخ داده اند