خاخام های رسانه ای

امپرياليسم رسانه‌ای را بي‌ترديد بايد شکل مدرنی از امپرياليسم قلمداد کرد که شاکله‌ها و بنيان‌های آن در دهه ۱۹۵۰، به طور مشخص درآلمان غربی و پشت دروازه‌های کمونيسم در خلال جنگ سرد از سوی ايالات متحده بنا شد.

منابع مرتبط
عکس نوشت ها
چندرسانه ای
دریافت پست

پاسخ شبهه امپرياليسم رسانه‌ای را بي‌ترديد بايد شکل مدرنی از امپرياليسم قلمداد کرد که شاکله‌ها و بنيان‌های آن در دهه ۱۹۵۰، به طور مشخص درآلمان غربی و پشت دروازه‌های کمونيسم در خلال جنگ سرد از سوی ايالات متحده بنا شد.

امپرياليسم رسانه‌ای را بي‌ترديد بايد شکل مدرنی از امپرياليسم قلمداد کرد که شاکله‌ها و بنيان‌های آن در دهه ۱۹۵۰، به طور مشخص درآلمان غربی و پشت دروازه‌های کمونيسم در خلال جنگ سرد از سوی ايالات متحده بنا شد.

تاريخ نبرد رسانه‌ای نشان می‌دهد که اهميت اين ابزار برای شستشوی مغزی مردم جهان چنان مهم است که در کنگره صهيونيسم در سال ۱۹۸۷ به رهبری تئودور هرتزل در شهر بال سوئيس برگزار شد. تصميماتی درباره چگونگی سيطره بر رسانه‌های فراگير به ويژه مطبوعات که در آن زمان قوی‌ترين رسانه به حساب می‌آيد گرفته شد، که به پروتکل رهبران صهيونيسم معروف گشت.

در پروتکل صهيونيسم آمده:

«ما هنگامی در تشکيل دولت اسرائيل موفق خواهيم شد که بر ابزارهای تبليغاتی و مطبوعاتی جهان، تسلط داشته باشيم.»

شش غول رسانه آمريکا که غول‌های رسانه‌ای ناميده می شوند، همگی زير نفوذ صهيونيسم جهانی فعاليت می‌کنند، که اين غول‌های رسانه‌های عبارتند از:

  1. تايم وارنرAOL
  2. وایاکام
  3. نيوز کورپوريشن
  4. والت ديزنی
  5. برتلزمان
  6. جنرال الکتريک.

 

يکی از مهمترين ابزارهای تبليغاتی که اين جنبش در خدمت خود درآورد، سينما بود. نفوذ صهيونيسم درعرصه سينما نيز از طريق هاليود قابل تأمل است. سينما به عنوان هنر هفتم نقش بسزايی در تبليغ و ترويج افکار و عقايد به طور مستقيم و غيرمستقيم دارد. به همين سبب، صهيونيسم بزرگترين کمپانی فيلم‌سازی جهان يعنی هاليوود  را در اختيار دارد.

نفوذ صهيونيسم در صنعت سينماداری نيز همين بس که در انگليس، لرد لفونت يهودی به تنهایی ۲۸۰ سالن سينمايی را تحت مالکيت خود دارد.

درايالت متحده آمريکا با وجود شبکه‌های راديويی تلويزيونی متعدد، سه شبکه ABC، CBS ،NBC  از مشهورترين آنها به حساب می‌آيند و ديگر شبکه‌ها اخبار، گزارش‌های خبری و  اقتصادی خود را از اين سه شبکه مي‌گيرند و اين سه شبکه تحت نفوذ صهيونيسم می باشد

صهيونيسم از زمان شکل‌گيری به عنوان يک جنبش و پس از آن تأسيس رژيم اسرائيل، با سيطره بر رسانه‌های گروهی و وسايل ارتباط جمعی، تلاش دارد افکار جهانيان را به تسخير خود درآورد.

سایر کسانی که به این مساله پاسخ داده اند