مزیت‌های عضویت ایران در شانگهای

سازمان همکاری شانگهای فعالیت خود را پیش از تأسیس رسمی در سال 2001 در واکنش به شرایط و تحولات افغانستان آغاز کرد و از این منظر، ماهیتاً یک سازمان منطقه‌ای امنیتی محسوب می‌شود.

منابع مرتبط
عکس نوشت ها
چندرسانه ای
دریافت پست

پاسخ شبهه سازمان همکاری شانگهای فعالیت خود را پیش از تأسیس رسمی در سال 2001 در واکنش به شرایط و تحولات افغانستان آغاز کرد و از این منظر، ماهیتاً یک سازمان منطقه‌ای امنیتی محسوب می‌شود.

سایر کسانی که به این مساله پاسخ داده اند