نقد رهبری به برجام چه بود؟

نقد رهبری به برجام چه بود؟

منابع مرتبط
عکس نوشت ها
چندرسانه ای
دریافت پست

پاسخ شبهه نقد رهبری به برجام چه بود؟

  1. 29 مهر 1394 نامه ای از رهبر انقلاب خطاب به روحانی، در خصوص رعایت الزامات برجام و تایید مشروط آن منتشر شد. این نامه که با عنوان سند صیانت ارائه شد 3 بند و 9 الزام داشت.
  2. گرفتن تضمین‌های قوی و کافی، اولین الزام این نامه با هدف لغو همه تحریم ها بود که امکان نقض عهد، از طرف آمریکایی و غربی سلب شود که با خروج ترامپ از برجام،  این مساله رخ نداد.
  3. الزام بعدی رهبری، این بود که وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای از جمله تروریسم و حقوق بشر) توسّط جریان غربی، نقض برجام محسوب خواهد شد که با سیل تحریم های بعدی این نیز نقض شد.
  4. آنچه مسلم است ما در مذاکرات کنونی با حاکمیت آمریکا، نه یک حزب خاص روبرو هستیم و  باید یک تضمین قویِ قانونی، از سمت کنگره و سنا ارائه شود تا نقض عهدی دوباره رخ ندهد.
  5. مساله دوم، تضمین انتفاع اقتصادی مردم ایران است که با لغو قوانین منع سرمایه گذاری و تحریم شرکت های بین المللی در کشورمان اتفاق می افتد و عامل بازدارنده طرف غربی، برای ادامه تحریم هاست.
  6. پایداری فعالیت های هسته ای، که مزایایی چون تولید برق و استفاده های پزشکی و ... را به همراه دارد ، موضوع سوم است که توسط تیم مذاکره کننده جدید با توجه به تجربه برجام در پیش گرفته اند.

سایر کسانی که به این مساله پاسخ داده اند