آزمون ریال

در حال حاضر دولت در کنترل نرخ ارز در آزمایش بزرگی قرار گرفته و به جز قوه مجریه، مجلس و قوه قضائیه باید در این مسیر به دولت کمک کنندمتأسفانه به جای تصمیمات حکیمانه و فوری برای حل موضوع پول ملی، شاهد اقدامات و برخوردهای حاشیه‌ای هستیم.

منابع مرتبط
عکس نوشت ها
چندرسانه ای
دریافت پست

پاسخ شبهه در حال حاضر دولت در کنترل نرخ ارز در آزمایش بزرگی قرار گرفته و به جز قوه مجریه، مجلس و قوه قضائیه باید در این مسیر به دولت کمک کنندمتأسفانه به جای تصمیمات حکیمانه و فوری برای حل موضوع پول ملی، شاهد اقدامات و برخوردهای حاشیه‌ای هستیم.

در حال حاضر دولت در کنترل نرخ ارز در آزمایش بزرگی قرار گرفته و به جز قوه مجریه، مجلس و قوه قضائیه  باید در این مسیر به دولت کمک کنندمتأسفانه به جای تصمیمات حکیمانه و فوری برای حل موضوع پول ملی، شاهد اقدامات و برخوردهای حاشیه‌ای هستیم.

در سال ۹۷ ترامپ رسماً در گزارشی گفته بود به کمک عربستان، امارات و اسرائیل، ارزش پول ایران را ۳۸۰ درصد کاهش دادند و این موضوع نشان می‌دهد اتاق جنگی در خارج مشغول کار است و دشمن با ظرافت همان دلایلی که به اغتشاشات انجامید را برای براندازی نرم اقتصادی در نظر گرفته است.

دشمن دنبال استفاده از روش پلکانی افزایش قیمت دلار است تا حساسیت‌های دولت خیلی برانگیخته شود. هر چند دولت با تغییر رئیس قبلی بانک مرکزی اقداماتی کرد اما شخص جایگزین هم تجربه جنگ اقتصادی را ندارد و به همان روش آزمون و خطا قبلی عمل می‌کند.

بر اساس شواهد تاریخی و بر مبنای تئوری‌های اقتصادی در شرایط کاهش شدید ارزش پول، نیازمند دخالت شدید دولت و حمایت از آن هستیم. اقتصاد ایران مانند یک شخص آسیب دیده و بیمار است که دارای تورم بیکاری و …است

سایر کسانی که به این مساله پاسخ داده اند