برای یک مشت دلار

اپوزوسیون ایرانی تقلا دارد که از پیاده‌روی بروکسل تا سن برلیناله، با هرکس روبرو می‌شوند، به او اثبات کند که در ایران انقلاب شده است! این موضوع نشان میدهد که ایران علی‌رغم آنکه دشمنان بزرگی دارد، اپوزیسیون بسیار مضحکی هم دارد.

منابع مرتبط
عکس نوشت ها
چندرسانه ای
دریافت پست

پاسخ شبهه اپوزوسیون ایرانی تقلا دارد که از پیاده‌روی بروکسل تا سن برلیناله، با هرکس روبرو می‌شوند، به او اثبات کند که در ایران انقلاب شده است! این موضوع نشان میدهد که ایران علی‌رغم آنکه دشمنان بزرگی دارد، اپوزیسیون بسیار مضحکی هم دارد.

اپوزوسیون ایرانی تقلا دارد که از پیاده‌روی بروکسل تا سن برلیناله، با هرکس روبرو می‌شوند، به او اثبات کند که در ایران انقلاب شده است! این موضوع نشان میدهد که ایران علی‌رغم آنکه دشمنان بزرگی دارد، اپوزیسیون بسیار مضحکی هم دارد.

مصی علی‌نژاد لمپن رسانه ای این جریان  به خوبی می‌داند انقلاب کردن ربطی به پارلمان‌های اروپایی ندارد، اما با این حال تعدادی جوان و نوجوان ساده لوح را باد می‌کنند تا از تصاویر و فیلم‌های سطل آشغال آتش زدن آنان، دلار و گردش در اروپا را به دست بیاورد  

علی‌نژاد در توئیتی نوشت که درب تک تک پارلمان‌های جهان را می‌کوبیم تا نظام را منزوی کنیم. ترجمه دیگر این حرف این است که کلیپ‌های بیشتری از نازی آباد، جوانرود و مهاباد بفرستید تا او بتواند به کشورهای مختلف بلوک غرب برود و ادعا کند که در حال رهبری یک انقلاب است.

پاریس فرانسه، تورنتوی کانادا، داووس سوئیس، مونیخ آلمان، واشنگتن آمریکا، بروکسل بلژیک و رم ایتالیا هفت کشوری بوده که تاکنون مصی از در وقایع اخیر، از آنجا انقلاب کرده و البته سفرهای رایگانی هم با پول مردم آمریکا انجام داده است!

سایر کسانی که به این مساله پاسخ داده اند