بازی با مهره ی روسیه

بازی با مهره ی روسیه

منابع مرتبط
عکس نوشت ها
چندرسانه ای
دریافت پست

پاسخ شبهه بازی با مهره ی روسیه

همزمان با سفر "ابراهیم رئیسی" رئیس جمهور کشورمان به روسیه، گمانه زنی‌ها و تحلیل‌های مختلفی در مورد ماهیت، پیامد‌ها و سیگنال‌های احتمالی این سفر در عرصه منطقه‌ای و بین المللی، مطرح شده است
این سفر در حالی برنامه‌ریزی شده که ایران دست‌کم در پیشبرد مذاکرات هسته‌ای و منطقه‌ای مشارکت بالایی با روسیه داشته و در عمل می تواند نمودی عینی از توانمندی های راهبردی دولت رئیسی جهت ارسال سیگنال به وین داشته باشد
در این چهارچوب، سفر ابراهیم رئیسی به روسیه را می‌توان هم معطوف به مذاکرات هسته‌ای وین، و هم مرتبط با تحولات منطقه‌ای و در عین حال در راستای جهت گیری کلی دولت رئیسی مبنی بر تقویت "نگاه به شرق" در عرصه سیاست خارجی ایران ارزیابی کرد.
با این حال، برخی معتقدند که زمان بندیِ انجام این سفر، آن هم در شرایطی که برخی تنش‌های درونی و رایزنی‌های دیپلماتیک در وین به اوج خود رسیده است، بیش از همه تلاشی است در جهت گوشزد به طرف های غربی که ایران بنا ندارد تا سیاست خارجی خود را صرفا به برجام محدود سازد.
هرچند ابهامات زیادی درباره رابطه تهران- مسکو در افکارعمومی وجود دارد که محمل انتقادها، گمانه‌زنی‌ها و جوسازی‌های فراوانی شده است اما تجربات گذشته نشان داده است که ایران به خوبی می تواند با مهره ی روسیه و چین در منطقه و مجامع بین المللی بازی کند

سایر کسانی که به این مساله پاسخ داده اند