دسته : (63 مطلب)

سناریوهای پیش روی ایران در مواجهه با طالبان جدید

طالبان جدید در شرایط حاضر به صورت یک واقعیت اجتماعی مسلط در صحنه حکمرانی افغانستان نقش آفرینی می کند. آنچه مهم است، نحوه مواجهه جمهوری اسلامی ایران با این پدیده است. چند سناریو در این زمینه مطرح است:

آیا واکسن‌های ساخت ایران، برکت، پارس یا فخرا تأییدیه سازمان بهداشت جهانی را دارند؟

.

اگر سلاح ایمان موجب پیروزی ما در جنگ با عراق بود و دست خالی بودیم و مقابله کردیم، پس چرا اینقدر دنبال ساخت موشک و تجهیزات نظامی هستیم؟!

اما، این اعتقادات و ایمان قوی، و این عزم راسخ، نه تنها بهانه‌ای برای حماقت، سفاهت، دست روی دست گذاشتن و نگاه کردن و لِه شدن نبود، بلکه دلیل محکمی بود برای این که برای خود را بسازیم و قوی کنیم؛ و این دلایل را از همان قرآن مجید، سیره، سنت و آموزه‌های رسول ا

انقلاب نتيجه نا آگاهى بود، جنگ نتيجه انقلاب بود؟!

این سخن زیر سوال بردن فهم و شعور میلیون ها ایرانی میباشد.یعنی در آن زمان میلیون ها انسان ناآگاه بودند؟

قوانین باید بر اساس احکام اسلام و قرآن باشد آیا دیگران، مثل غیر مسلمانان یا کفار حق زندگی ندارند؟

غیر مسلمانان، کفار و یا دیگران، از تمامی مواهب زندگی برخوردار هستند و در انجام همه‌ی امور مربوط به خود چه منطبق بر اعتقاداتشان باشد یا نباشد نیز آزاد هستند، منتهی آن چه خلاف منافع، رأی، مصحلت و حقوق دیگران است را نمی‌توانند و نباید بتوانند که انجام دهند و

در مورد حکم حکومتی در کجای قانون اساسی صحبت شده است؟ رهبر بر اساس کدام اصل قانون اساسی می تواند در مورد وزیر و معاون حکم بدهد؟ آیا در زمان امام خمینی (ره) نمونه داشته است؟

عنوانی برای برخی از دستورهای رهبر جمهوری اسلامی است که به منظور حفظ مصلحت نظام و حفظ جهات سیاسی کلی نظام صادر می‌شود.

چرا امام (ره) فرمودند: حفظ نظام از اوجب واجبات است و آیا این سخن برای هر عصری صادق است، حتی زمانی که به بیراهه کشیده شود؟

نظام اسلامی مکلف است که جلوی انحراف را بگیرد و مسلمانان نیز مکلف‌اند که از نظام اگرچه ضعیف باشد حمایت کنند تا به قدرت برسد.

چرا لعن و مرگ بر آمریکا از شعائر کشور است؟

طی سالهای پس از انقلاب و به ویژه پس از تحریم‌های آمریکا، یکی از سوالات مطرح شده چرایی شعار مرگ بر آمریکا توسط مردم است. در ادامه به چرایی این مساله پرداخته شده است.

آیا امروزه همه کشورهای اسلامی وابسته به فرهنگ اروپایی نیستند؟

در ابتدا و برای حل هر مشکل، پذیرش آن ضروری است. در نگاه اول پاسخ به این سوال بسیار بدیهی بوده و غالب افراد جامعه وابستگی همه کشورهای اسلامی به فرهنگ اروپایی را صحیح میدانند.