واکسنِ یادآوری

واکسنِ یادآوری

منابع مرتبط
عکس نوشت ها
چندرسانه ای
دریافت پست

پاسخ شبهه واکسنِ یادآوری

  1. پاندمی (همه گیری) به شیوع جهانی یک بیماری گفته می شود. اومیکرونی که خیلی از مردم آن را به اسم سرماخوردگی باور کردند، با قدرت ابتلای بالا، پاندومی کرونا را دوباره رقم زده است.
  2. تغییرات زیاد ساختاری اومیکرون، قدرت حیات و سرایت ویروس را بیش از سویه قبلی کرونا کرده است، میانگین  ابتلای روزانه 1.5 میلیون و رکورد 3 میلیون ابتلا در روز، خطر مرگ را به شدت افزایش داده است.
  3. مطالعات نشان می‌دهند، با دریافت دز یادآور واکسن های موجود، ایمنی بدن قوی‌تر هم می‌شود و  تزریق دز سوم واکسن کرونا تأثیر ۸۰ درصدی بر پیشگیری از ابتلاء به اومیکرون خواهد داشت.
  4. رئیس بخش عفونی بیمارستان امام خمینی می گوید: بستری و مرگ و میر واکسن‌نزده‌ها در صورت ابتلاء به شکل واضح ۹۰ درصد بیش از سایر گروه‌ها است.

سایر کسانی که به این مساله پاسخ داده اند