مجازات افغانستانی

توصیه اندیشکده کارنگی به بایدن درباره جنگ اوکراین

منابع مرتبط
عکس نوشت ها
چندرسانه ای
دریافت پست

پاسخ شبهه توصیه اندیشکده کارنگی به بایدن درباره جنگ اوکراین

اندیشکده کارنگی درباره بحران اوکراین، پیشنهاد مجازات روسیه را مطرح کرده است.


این مجازات به شکلی است که اوکراین مانند بحران افغانستان در دوره شوروی تبدیل شود.


در حمله شوروی به افغانستان نیروهای ارتش سرخ شوروی با تمام امکانات نظامی افغانستان را اشغال کردند و بعد از 14 سال جنگ سرانجام بر اثر مقاومت مردم افغانستان مجبور به عقب‌نشینی شدند.


اندیشکده کارنگی در انتها تحت فشار قرار دادن کشورهای اروپایی برای حمایت از اوکراین را پیشنهاد داده است.


به نظر می‌رسد با افول قدرت گذشته آمریکا، این کشور به دنبال درگیری اتحادیه اروپا و روسیه جهت تضعیف هر دو باشد.

سایر کسانی که به این مساله پاسخ داده اند