کی گفت اینو بگی باباجون

کی گفت اینو بگی باباجون

منابع مرتبط
عکس نوشت ها
چندرسانه ای
دریافت پست

پاسخ شبهه کی گفت اینو بگی باباجون

  1. ماهیگیری، ریسمانی را همزمان در آب انداخت که تکه سنگی به آن وصل بود که با تکان دادن آن، آب را گل‌آلود می‌کرد. رهگذری او را دید و ‌به ماهیگیر می‌گوید: این چه کاریست؟ اینگونه آب گل آلود میشود و برای ما قابل استفاده نیست.
  2.  ماهیگیر در جواب می‌گوید: من هم مجبورم، می‌خواهم ماهی بگیرم که از گرسنگی نمیرم. با این کار و تکان دادن این ریسمان آب گل‌آلود می‌شود، و ماهیان راه خود را گم می‌کنند و در دام من گرفتار می‌شوند.
  3. تاجزاده، عبدی و هم پیاله هایش هم سالهاست مثل ماهیگیر، در حال گل آلود کردن آب است و متاسفانه معتقدندکه ملت ایران ذهن کوتاه مدت ضعیفی دارند و همواره بر طبل وادادگی کوبیده است.
  4. این روزها هم فصل گرفتن ماهی برجامیست، خوب است یاد آوری کنیم که این معاهده،مشروط به رعایت حق و منافع ملت ایران بود مشروط به رعایت 9 الزام بود، که تصویب شد.
  5. شاید گریه های مرحوم زارعی را در صحن علنی فراموش کرده اید که در اعتراض به صحنه گردانی علی لاریجانی دوشادوش روحانی ، قلب هر وطن دوستی را جریحه دار می کرد.
  6.  باز هم خوب است بدانید در مجلس  کمیسیون ویژه ای برای بررسی برجام تشکیل شد که باز هم گزارش آن با سنگ اندازی علی لاریجانی مواجه شد.
  7.  کاش تاجزاده به جای فرافکنی، پاسخگوی حمایت از دولتی باشد که مسبب وضع موجود است که ۸ سال معیشت مردم را به بند ناف برجام پیوند داد و خسارات بزرگی بر کشور وارد کرد.

سایر کسانی که به این مساله پاسخ داده اند