ماجرای وعده های جنجالی مخبر چی بود؟

▪️ماجرای وعده های مخبر چه بود؟ ▪️ آیا واکسن ایرانی شکست خورد؟ ▪️آیا مخبر بلوف زد؟ ▪️آیا قصد داشت مانع واردات واکسن خارجی شود؟ ▪️آیا واکسن ایرانی زمین خورد و مردم کشته شدند؟

منابع مرتبط
عکس نوشت ها
چندرسانه ای
دریافت پست

پاسخ شبهه ▪️ماجرای وعده های مخبر چه بود؟ ▪️ آیا واکسن ایرانی شکست خورد؟ ▪️آیا مخبر بلوف زد؟ ▪️آیا قصد داشت مانع واردات واکسن خارجی شود؟ ▪️آیا واکسن ایرانی زمین خورد و مردم کشته شدند؟

--

سایر کسانی که به این مساله پاسخ داده اند