قبض 19 میلیون تومانی

از سیاست های انرژی چه می دانید؟

منابع مرتبط
عکس نوشت ها
چندرسانه ای
دریافت پست

پاسخ شبهه از سیاست های انرژی چه می دانید؟

سیاست های انرژی یک مساله مهم در دنیاس ...

بگذارید نگاهی بیاندازیم بر مصرف برق

یک خانواده معمولی در جنوب ایران و یه خانه در کشور آلمان.

قبض برق خانواده ایرانی رو ببینیم

 

مصرف قبض خانواده ایرانی 1480 کیلو وات ساعت است.

 شرکت برق استان محل سکونت با یک ایموجی لبخند از مصرف بهینه ایشان تشکر کرده و مبلغ 107 هزار تومان بابت این مصرف طلب کرده است.

 

اما در قبض صادر شده در کشور آلمان، فرد در طول یک سال 1374 کیلووات مصرف نموده

100 کیلووات ساعت کمتر از مصرف ماهیانه خانه ایرانی

شرکت برق آلمان تقریبا 600 یورو قبض صادر کرده چیزی معادل 19 میلیون تومان!

حقوق تو آلمان چطوره؟

 

حداقل دستمزد در آن کشور حدود ۸ برابر ایران است ولی قیمت انرژی  200 برابر!

البته در آلمان اعلام شده : با توجه به افزایش قیمت انرژی به دلیل جنگ اوکراین, قبض بعدی بیش از 50% گرانتر خواهد بود

سیاست انرژی چطور باید باشه؟

 

می توان گفت آسایش در مصرف انرژی یکی از مزیت های زندگی در ایران است.

با توجه به این روند، ضرورت تغییر سیاست های مصرف انرژی احساس می شود و این تغییر لزوما افزایش قیمت نیست.

می تواند چیزی شبیه به تغییر لامپ های رشته ایی به کم مصرف یا استفاده از ابگرم کن های خورشیدی و... باشد

سایر کسانی که به این مساله پاسخ داده اند