رهبر انقلاب در خصوص ماجرای بنزین به سران قوا گفتند که در این موضوع تخصصی ندارند چگونه امروزه درباره واردات واکسن که بحث تخصصی است، اظهارنظر کردند.

دستور رهبر انقلاب مبنی بر عدم واردات واکسن کرونا از آمریکا، مربوط به برند خاص یا تکنولوژی جدید به کار برده شده در واکسن فایزر نبود.

منابع مرتبط
عکس نوشت ها
چندرسانه ای
دریافت پست

پاسخ شبهه دستور رهبر انقلاب مبنی بر عدم واردات واکسن کرونا از آمریکا، مربوط به برند خاص یا تکنولوژی جدید به کار برده شده در واکسن فایزر نبود.

دغدغه ایشان امنیتی بوده نه ایمنی و پزشکی. سابقه دشمنی آمریکا و انگلیس با ایران ایجاب می‌کند که در واردات واکسن از این کشورها احتیاط زیادی به خرج داده شود، چراکه واکسن به صورت عمومی و به تمام افراد سالم تزریق می‌شود. به همین دلیل، اساساً ممنوعیت واردات فقط مربوط به فایزر تولید شده در آمریکا نیست و مربوط به تمام برندهای تولید شده در آمریکا است. اما چناچه همین برندها در کشور دیگری تولید شود و بتوان کیفیت آن را تضمین کرد، ممنوعیتی برای واردات آنها وجود ندارد. 
البته برخی از پزشکان متخصص در روزهای اول تولید این فایزر، بابت تکنولوژی جدید(mRNA) به کار گرفته شده در واکسن‌‌های فایزر و مدرنا از این بابت نگرانی‌هایی داشتند که این یک مساله پزشکی و تخصصی است که در کمیته علمی ستاد کرونا مورد بررسی قرار می‌گیرد و ارتباطی با دستور مقام معظم رهبری ندارد.

سایر کسانی که به این مساله پاسخ داده اند