دستمال کاغذی

اپوزیسیون خیالپرداز هیچ‌گاه فکرش را هم نمی‌کردند که دولت‌های غربی که طی سه‌ماه اخیر ژست حمایت و دفاع از ان ها گرفته بودند، به این سرعت پشت‌شان را خالی و صراحتا تنها راه‌شان را بار دیگر در «مذاکره» با ایران معرفی کنند.

منابع مرتبط
عکس نوشت ها
چندرسانه ای
دریافت پست

پاسخ شبهه اپوزیسیون خیالپرداز هیچ‌گاه فکرش را هم نمی‌کردند که دولت‌های غربی که طی سه‌ماه اخیر ژست حمایت و دفاع از ان ها گرفته بودند، به این سرعت پشت‌شان را خالی و صراحتا تنها راه‌شان را بار دیگر در «مذاکره» با ایران معرفی کنند.

اپوزیسیون خیالپرداز هیچ‌گاه فکرش را هم نمی‌کردند که دولت‌های غربی که طی سه‌ماه اخیر ژست حمایت و دفاع از ان ها گرفته بودند، به این سرعت پشت‌شان را خالی و صراحتاً تنها راه‌شان را بار دیگر در «مذاکره» با ایران معرفی کنند.

اصل ماجرا مربوط به آن بخش از سخنان بورل بود که گفته بود«توافق هسته‌ای با ایران در جهت منافع خودمان است و ما باید تحریم‌ها را از توافق هسته‌ای جدا کنیم و تا جای ممکن به تعامل بپردازیم موضوعی که باعث برانگیخته شدن خشم براندازان توئیتری از مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شد

اگرچه اعتراف به نداشتن گزینه‌ای بهتر از برجام و هم‌زمان طرح ادعاهای حقوق بشری نشان می‌دهد طرف اروپایی قصد دارد گروه‌های اپوزیسیون را برای تکمیل پروژه تحریم علیه ملت ایران راضی نگه دارد تا بتواند در فرصت‌های بعدی نیز از ظرفیت آنها برای به ایجاد التهاب در ایران استفاده کند.

این نوع نگاه به اپوزیسیون به‌وضوح نشان می‌دهد که گروه‌های برانداز درنهایت بیش از یک ابزار فشار مقطعی برای غربی‌ها واجد ارزش نبوده و بسان دستمال نظافت بعد از استعمال کنار گذاشته خواهند شد.

سایر کسانی که به این مساله پاسخ داده اند