درس های سامانه

بررسی درس
مدرسه نویسندگی

نویسندگی

<p>عنوان آموزشی نویسندگی با تدریس آقای بدری در 2 جلسه آنلاین ارائه خواهد شد. محمدحسین بدری درحال حاضر مدیرمسؤل و سردبیر ماهنامه عصرجدید، دبیر گروه فرهنگی خبرگزاری فارس و روزنامه جوان است.</p>

  • +20000

    کنشگر
  • خانه ای مجازی

    با ما به جامعه کنشگران فضای مجازی بپوندید
  • تمرکز بر روی هدف

    تخصص شخصی خود را افزایش دهید